Forside

CAMILLA

SELIN

Sproglærer, konsulent og sprogmentor

+45 2481-5984

Jeg er en erfaren sprogunderviser, som underviser på alle niveauer i faget Dansk som Andetsprog.

Jeg er seminarieuddannet folkeskolelærer på Nørre Nissum Seminarium og er uddannet på Aarhus Universitet i faget Dansk som Andetsprog for voksne og unge udlændinge.


Jeg har en flerårig erfaring i at undervise udenlandske medarbejdere fra danske virksomheder i dansk kommunikation og kulturforståelse. I min undervisning lægger jeg stor vægt på høj kvalitet og effektiv undervisning. Således, at kursisterne hurtigt opnår et dansk sprogligt niveau, hvor de både forstår, taler, læser og skriver dansk - et anvendeligt dansk som medarbejderne/ kursisterne kan bruge på jobbet og i hverdagen. 


Min tilgang til undervisningen og faget Dansk som Andetsprog er, at et godt dansk niveau er forudsætningen for kursisternes generelle kulturforståelse, trivsel og integration både i deres privat liv og arbejdsliv. Derfor lægger jeg meget vægt på disse elementer i undervisningen.


Jeg har sprogvirksomheden På job med dansk, hvor vi tilbyder effektiv sprogundervisning til medarbejdere på virksomheder og til udenlandske borgere, som på eget initiativ ønsker at opnå gode danskkundskaber uanset kursisternes niveau.

På job med dansk tilbyder både private danskkurser og virksomhedsdansk for både enkelte personer og grupper. Undervisningen foregår i vores lokaler i Nupark 51 i Holstebro eller på virksomheden.


Klik på nedenstående link og I kan læse forskellige anbefalinger:


Anbefalinger

Book mig til et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte

dit/ jeres behov for danskundervisning, niveau, hold, tidspunkt m.v. 

Se mine kontaktoplysning på linket herunder

Book et møde

Vi tilbyder undervisning i jobrettet dansk for virksomhedens udenlandske medarbejdere. Undervisningen tager afsæt i virksomhedens hverdag, produktion og produktion, kommunikation og kultur. Undervisningen skal understøtte medarbejdernes daglige arbejde således at de bliver i stand til at kommunikere og samarbejde på dansk. Med et godt dansk sprogligt niveau, hvor medarbejderne forstår, taler, læser og skriver dansk, øges effektivteten og kvaliteten i det daglige arbejde. 

Private danskkkurser


Danskundervisningen er med min. 2 og max. 4 kursister. Holdene er små og med et fælles mål og dermed opnås den bedste og meste effektive undervisning, f.eks. begynderundervisning (BegynderDansk), eksamenshold (IntensivDansk), CV og jobsøgning, Udtalekursus (TalDansk).

Al undervisning foregår på dansk, og der skal forventes hjemmearbejde fra gang til gang.


Der starter nye hold efter sommerferien pr. 1. august 2019 og nedenstående er holdene kort beskrevet.

BegynderDansk1

d. 09/08 - 25/10.2019

Hver fredag kl. 17 - 19

                    Min. 2 og max. 4 kursister 

                    Pris: 4.080 kr./ kursusforløb

BegynderDansk2

d. 07/08 - 23/10-2019

Hver onsdag kl. 12 - 14

                    Min. 2 og max. 4 kursister

                    Pris: 4.080 kr./ kursusforløb

BegynderDansk3

d. 06/08 - 22/10-2019

Hver tirsdag kl. 16 - 18

                    Min. 2 og max. 4 kursister

                    Pris: 4.080 kr./ kursusforløb

IntensivDansk1

d. 05/08 - 11/09.2019

Hver mandag og onsdag kl. 19 - 21

                    Min. 2 og max. 4 kursister 

                    Pris: 4.800 kr./ kursusforløb

IntensivDansk2

d. 06/08 - 12/09-2019

Hver tirsdag og torsdag kl. 19 - 21

                    Min. 2 og max. 4 kursister

                    Pris: 4.800 kr./ kursusforløb

CV og jobsøgning

d. 07/08 - 11/09-2019

Hver onsdag kl. 09 - 11

                    Min. 2 og max. 4 kursister

                    Pris: 2.040 kr./ kursusforløb

På job med dansk

CAMILLA SELIN


Danskundervisning for voksne udlændinger

Kontakt:

Nupark 51, Bygning A, Stuen

7500 Holstebro


 

selin@paajobmeddansk.dk


CVR - nr.: 40367276

Copyright @ All Rights Reserved